Home ] Up ] More Photos ]

For more photographs, click here  For requests for Wedding Photos click here and here and here

UPDATE  Professional Publicity Photos of Cherry Tree Cottage 

The Cherry Tree Cottage neighbourhood has changed since we last took photographs.  We need new photographs that give
our future Guests an accurate picture of how the Cottage is, while showing that it is a magical delightful place for a holiday

https://idyllicprague.smugmug.com/IdyllicPragueCherryTreeCottage/

We also need photographs of Apple Tree Cottage.  Please ask Hana for details.  See http://www.londonprague.com/Cottages.htm

Profesionálně provedené fotografie z Cherry Tree Cottage

Hledáme profesionálního fotografa k pořízení fotografií kvetoucího sadu obklopujícího
Cherry Tree Cottage k marketingovým účelům a prodeji ubytování v Cherry Tree Cottage. 
Fotografie budou použity především na stránkách www.IdyllicPrague.com a možná
na www.Holiday-Rentals.co.uk, www.HolidayLettings.co.uk, www.OwnersDirect.co.uk adt.

IdyllicPrague.com nabízí dva domy – Conifer Cottage a Cherry Tree Cottage.

Účelem webových stránek IdyllicPrague.com a www.IdealPrague.com je prodej ubytovacích
služeb v rámci IdyllicPrague.com. Naším cílovou skupinou jsou rodiny, širší rodiny,
romantické pobyty pro páry všeho věku.

Přivítáme velké množství fotografií – lze experimentovat. Hlavní však je:

1.    Hodně slunce

2.    Bez aut

3.    Bez lidí

4.    Jedinou viditelnou budovou bude dům IdyllicPrague.com

5.    Postele, stoly a nábytek čisté, uklizené, malebné, přitažlivé

6.    Žaluzie vytažené nahoru – lze experimentovat

7.    Okna a vstupní dveře zavřené – lze experimentovat

8.    Zábavné, veselé, uklidňující, přitažlivé

Níže uvedené příklady jsou minimem, které potřebujeme. Fotografie musí využít maximální výhodu
z kvetoucího sadu a květů na stromech. Inovativní přístup vítán, ale pouze doplňujícím způsobem.
Bohužel kvetení trvá pouze několik dní, potřebujeme tedy být rychlí.

Fotografie níže nejsou tím, co bychom chtěli získat znovu. Chceme abyste vyfotili něco mnohem lepšího!
Ústředním motivem jsou „kvetoucí stromy“.

Očekáváme digitální fotografie v maximálním rozlišení. Požadujeme nádherné rozkvetlé stromy,
nádherný sluneční svit, takže možná to bude jen jediný den, kdy bude možno fotit.
Prosíme, zašlete fotografie ihned pomocí WiFi připojení a s pomocí Hazel hned po nafocení.

Professional Publicity Photos of Cherry Tree Cottage 

This is a request to a professional photographer to take photographs of the tree blossom surrounding
Cherry Tree Cottage to use for marketing purposes, to sell holidays in Cherry Tree Cottage.  The photos
will be used primarily on www.IdyllicPrague.com and also perhaps on www.Holiday-Rentals.co.uk
www.HolidayLettings.co.uk  www.OwnersDirect.co.uk etc etc

IdyllicPrague.com offer two Cottages - Conifer Cottage and Cherry Tree Cottage.

The purpose of the www.IdyllicPrague.com and www.IdealPrag.com  web sites are to sell holidays on
behalf of IdyllicPrague.com.  Our target customers  are families, extended families, and romantic couples of all ages.

We would welcome a large number of different photographs - please feel free to experiment.  However
our main style is

    1)    Happy sunshine

    2)    No vehicles

    3)    No people

    4)    The only buildings visible are IdyllicPrague.com buildings

    5)    Beds and tables and furniture, clean, neat, colourful, inviting

    6)    Window blinds raised - but experiment if you like

    7)    Windows and external doors shut, but experiment if you like

    8)    Fun, happy, relaxed, inviting

Below are some examples of the minimum photographs we would like you to take please.  The photographs
should take maximum advantage of the tree blossom - the flowers on the trees.  If you would like to offer
different photographs and innovative approaches, that would be excellent, but please offer these
photographs as a minimum.  Unfortunately the tree blossom lasts only a very few days, so we need to be fast!

The pictures below are not the photographs we want you to take - we want you to take something
much better!  The key theme is "Cherry Blossom".

Please provide digital photographs in maximum resolution.  We need glorious tree blossom.  We need
glorious sunshine.   So we probably only have one day to take the photographs. 

The Cherry Orchard which gave Cherry Tree Cottage its name.  Sadly a line of 4 houses were  built in the lovely cherry orchard 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Route Photos

We also need photos that show how pleasant the 316 and 356 bus route is to Cerny Vul

Cherry Photos

  

 

Up ] Cherry Tree Cottage ] Cherry Garden Suite ] [ Cherry Tree Lodge ] Conifer Cottage ]

For request to Professional Photographer for additional photos, click here